Hbo-opleiding bachelor Accountancy

Bachelor opleiding

De vierjarige bacheloropleiding Accountancy kent een voltijd, deeltijd en duale variant. De afgestudeerde mag de titel bachelor of science voeren. Met het diploma Accountancy kan de afgestudeerde aan het werk als financieel-administratief dienstverlener voor het mkb of de controlepraktijk. De meeste afgestudeerden van de bacheloropleiding studeren verder voor AA of RA.. Van het totale aantal studiepunten van 240 voor een bachelor opleiding is bij de accuntancy variant 140 voorgeschreven.

Landelijke examens

Het AC-scholenoverleg biedt tweemaal per jaar het landelijk bachelorexamen aan: de OverAll-Toets (OAT). De OAT is een geïntegreerde landelijke toets over de drie kernvakken:

  • IC-AIS (Internal Control Accounting Information Systems); 
  • Audit & Assurance;
  • Financial Accounting (Externe Verslaggeving)

De hogeschool waar de student studeert, neemt dit examen af.

Vervolgopleidingen tot accountant

Afgestudeerden van de bachelor Accountancy kunnen verder studeren tot: