Hbo-opleiding bachelor Accountancy

Bachelor opleiding

De vierjarige bacheloropleiding Accountancy kent een voltijd, deeltijd en duale variant. De afgestudeerde mag de titel bachelor of science voeren. Met het diploma Accountancy kan de afgestudeerde aan het werk als financieel-administratief dienstverlener voor het mkb. De meeste afgestudeerden van de bacheloropleiding studeren verder voor AA of RA.

Landelijke examens

Het AC-scholenoverleg biedt tweemaal per jaar het landelijk bachelorexamen aan: de OverAll-Toets (OAT). De OAT is een geïntegreerde landelijke toets over de drie kernvakken:

  • Bestuurlijke informatievoorziening;
  • Audit&Assurance;
  • Externe Verslaggeving.

De hogeschool waar de student studeert, neemt dit examen af.

Vervolgopleidingen tot accountant

Afgestudeerden van de bachelor Accountancy kunnen verder studeren tot: