Opleiding tot RA

Na afronding van de bacheloropleiding Accountancy kan de afgestudeerde zich specialiseren tot RA-accountant (Registeraccountant). De specialisatie bestaat uit een theoretische deeltijdopleiding aan een universiteit:

De totale opleidingsduur voor de theoretische deeltijdopleiding is ongeveer drie en een half jaar. Daarnaast is een wettelijke praktijkstage van drie jaar verplicht. Na afronding van het theoretische deel én de praktijkstage kan de afgestudeerde zich in het register laten inschrijven tot certificerend bevoegd RA-accountant. De RA-accountant mag de titel Master of Science (MSc) voeren.

De universitaire opleiding tot RA-accountant valt buiten het aandachtsgebied van het AC-scholenoverleg.