Organisatie

Alle accountancyopleidingen aan de bekostigde hogescholen nemen deel aan het AC-scholenoverleg. In het AC-scholenoverleg zitten vertegenwoordigers van de hogescholen die op hun school met de dagelijkse leiding van de opleiding Accountancy zijn belast. Zij vertegenwoordigen het college van bestuur van de eigen hogeschool.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van het AC-scholenoverleg bestaat uit vijf personen. De leden van het AC-scholenoverleg kiezen het bestuur.

De leden van het bestuur zijn:

  • Hans Duits (Hogeschool Utrecht), voorzitter;
  • Vacature, secretaris;
  • Mark Palmen (Hogeschool Zuyd), penningmeester;
  • Melany van der Sluijs (Avans), bestuurslid;
  • Robert Engberink (Saxion), bestuurslid.