Samenwerking

Het AC-scholenoverleg werkt nauw samen met organisaties die belang hebben bij goed accountancyonderwijs. De samenwerking heeft tot doel:

  • Afstemming van het onderwijs op ontwikkelingen in het vakgebied;
  • Afstemming van het dubbel toezicht via de Wet Toezicht Accountantsorganisaties en de Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek.

Een delegatie van het bestuur overlegt regelmatig met onder andere: