NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeelt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In haar rol van toezichthouder op het hoger onderwijs in Nederland werkt de NVAO samen met de Inspectie van het Onderwijs. Het NVAO accrediteert bestaande opleidingen en toetst nieuwe opleidingen aan landelijke kwaliteitsnormen.