CEA

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) houdt toezicht op de inhoud en het niveau van de accountancyopleidingen op hbo-,  post-hbo- en academisch niveau. De commissie baseert haar toezicht op nationale en internationale wet- en regelgeving.

Taken CEA

De taken van de CEA zijn:

  • vaststellen van de eindtermen;
  • aanwijzen van opleidingen die voldoen aan de eindtermen;
  • toetsen van praktijkopleidingen aan de eindtermen;
  • afgifte van de verklaring van vakbekwaamheid voor buitenlandse accountants.

Eindtermen

De belangrijkste taak van de CEA is het vaststellen van de te bereiken eindtermen voor accountancyopleidingen. Het afronden van een opleiding die voldoet aan de eindtermen die de CEA heeft vastgesteld, is voorwaarde voor inschrijving in het accountantsregister.