CEA eindtermen 2016

Op deze pagina vind je documentatie inzake de nieuwe eindtermen.

HIER tref je de meest recente versie aan van de CEA-eindtermen. 

Op 16 december 2016 heeft de CEA een overgangsregeling vastgesteld voor de theoretische eindtermen, zie HIER

op 16 december 2016 heeft de CEA een overgangfsregeling vastgesteld voor de Praktijkopleiding, zie HIER

 

Naast de theoretische opleiding dien je een praktijkopleiding te volgen, dat doe je bij een daarvoor geschikte werkgever. Voor de praktijkopleiding moet je je aanmelden bij één van de organisaties die de praktijkopleiding aanbieden. De Raad voor de praktijkopleidingen is het overkoepelende orgaan dat, gegeven de CEA-eindtermen, de inhoud van de praktijkopleidingen bepaalt. Op de website van de NBA vind je een pagina met relevante wet- en regelgeving inzake de praktijkopleiding.

HIER tref je de opleidingen aan met een Post Bachelor MKB AA opleiding, aangewezen door de CEA