Activiteiten

Het AC-scholenoverleg bevordert de kwaliteit van de accountancyopleidingen door:

  • Opstellen beroeps- en opleidingsprofiel van de hbo-opleidingen bachelor Accountancy en Associate Degree Accountancy, en voor de post-hbo-opleiding AA-accountant;
  • Ontwikkelen landelijke examens voor de hbo-opleidingen bachelor Accountancy en Associate Degree Accountancy, en voor de post-hbo-opleiding AA-accountant;
  • Vertegenwoordigen van de samenwerkende hbo-opleidingen naar buiten toe;
  • Verbeteren van de accountancyopleidingen via thematische werkgroepen;
  • Scholingsactiviteiten voor accountancydocenten.