Hoogwaardig accountancyonderwijs

Het AC-scholenoverleg is het samenwerkingsverband van de opleidingen Accountancy aan de bekostigde hogescholen in Nederland. Doel van het AC-scholenoverleg is in gezamenlijkheid kwalitatief hoogwaardig accountancyonderwijs te verzorgen op alle bekostigde hogescholen, door gezamenlijke examens, overleg, curricula te delen en de belangen van de hogescholen en daarmee ook de studenten te behartigen. Wij werken nauw samen met belanghebbenden, zoals de beroepsorganisatie NBA, accountantsorganisaties en de toezichthouder CEA.

Op deze site zijn, ten behoeve van de studie examens en uitwerkingen opgenomen. Deze zijn bereikbaar via het menu bovenin onder de kop: studenten.

Voor verder informatie over het AC-Scholenoverleg: zie onder Organisatie in bovenstaand menu.