OAT Examen juni 2021

Beste Studenten,

 

In het landelijk AC Scholenoverleg is besloten om de OAT van juni 2021 te verdelen over 2 dagen: maandag 31 mei en dinsdag 1 juni 2021. Reden hiervoor is net als in januari 2021 gelegen in de Corona-beperkingen die het logistiek onmogelijk maken om de OAT op één dag af te nemen. 

De zittingsduur van beide zittingen waar de vragen worden uitgewerkt bedraagt 180 minuten: 30 minuten tijd om de casus (alleen) te bestuderen en 150 minuten om de vragen uit te werken. De casus wordt in de week voorafgaand aan het examen verspreid op de woensdagochtend voorafgaand aan het examen. (zie HIER)

De voorbereiding van de casus mag NIET inhoudelijk uitgevoerd of ondersteund worden door bij de OAT of kernvakken betrokken (vak)docenten, noch tijdens lessen noch daarbuiten. De hogeschool mag slechts ondersteuning bieden aan de studenten door hen logistiek bij te staan in het vormen van eventuele groepen of het creëren van overlegsituaties.

Studenten mogen de vooraf aan hen uitgereikte casus niet meenemen naar de beide examenzittingen. Zij krijgen in plaats daarvan de casus op papier uitgereikt (of digitaal, afhankelijk van de wijze van afname) bij aanvang van de eerste zitting. Deze uitgereikte casus wordt aan het einde van de eerste zitting ingenomen en weer verspreid bij de tweede zitting. Overleg tijdens de eerste en tweede zitting is NIET toegestaan.

De tijdstippen van afname zijn als volgt:

Reguliere studenten

Datum Onderdeel Starttijd Eindtijd
Woensdag 26 mei 2021 Verspreiden Casus via Hogescholen en via de Website 08.00  
Maandag 31 mei 2021 Eerste zitting 13.00 16.00
Dinsdag 1 juni 2021 Tweede zitting 13.00 16.00

 

 

 

 

 

Studenten met recht op verlenging (conform hogeschoolbeleid) hebben recht op verlenging van 30 minuten bij alle drie delen. Voor hen zijn de tijden dan ook:

Studenten met recht op verlenging

Datum  Onderdeel Starttijd Eindtijd
Woensdag 26 mei 2021  Verspreiden Casus via Hogescholen en via de Website 08.00  
Maandag 31 mei 2021 Eerste zitting 13.00 16.30
Dinsdag 1 juni 2021 Tweede zitting 13.00 16.30