OAT Examen januari 2022

Beste Studenten,

 

In het landelijke AC Scholenoverleg is besloten om de OAT van januari 2022 te verdelen over 2 dagen: maandag 17 en dinsdag 18 januari 2022

De zittingsduur van beide zittingen waar de vragen worden uitgewerkt bedraagt 180 minuten: 30 minuten tijd om de casus (alleen) te bestuderen en 150 minuten om de vragen uit te werken. De casus wordt in de week voorafgaand aan het examen verspreid op de woensdagochtend voorafgaand aan het examen. (zie HIER)

De voorbereiding van de casus mag NIET inhoudelijk uitgevoerd of ondersteund worden door bij de OAT of kernvakken betrokken (vak-)docenten, noch tijdens lessen noch daarbuiten. De hogeschool mag slechts ondersteuning bieden aan de studenten door hen logistiek bij te staan in het vormen van eventuele groepen of het creëren van overlegsituaties.

Studenten mogen de vooraf aan hen uitgereikte casus niet meenemen naar de beide examenzittingen. Zij krijgen in plaats daarvan de casus op papier uitgereikt (of digitaal, afhankelijk van de wijze van afname) bij aanvang van de eerste zitting. Deze uitgereikte casus wordt aan het einde van de eerste zitting ingenomen en weer verspreid bij de tweede zitting. Overleg tijdens de eerste en tweede zitting is NIET toegestaan.

De tijdstippen van afname zijn als volgt:

Reguliere studenten

Datum Onderdeel Starttijd Eindtijd
Woensdag 12 januari 2022 Verspreiden Casus via Hogescholen en via de Website 08.00  
Maandag 17 januari 2022 Eerste zitting 13.00 16.00
Dinsdag 18 januari 2022 Tweede zitting 13.00 16.00

 

 

 

 

 

Studenten met recht op verlenging hebben recht op verlenging conform hogeschoolbeleid.