OAT examen januari 2021 en extra leestijd tijd bij zittingen

Beste Studenten,

 

In het landelijk AC Scholenoverleg van 22 september jongstleden is besloten om de OAT van januari 2021 te verdelen over 2 dagen. Reden hiervoor is net als in juni 2020 de Corona -beperkingen die het onmogelijk maken om de OAT op één dag af te nemen. De definitieve tijdstippen zijn nog niet bekend, de datums wel: maandag 11 en dinsdag 12 januari 2021.

Voorts is ook besloten om de zittingsduur van beide zittingen waar de vragen worden uitgewerkt, met 30 minuten te verlengen. Dat bekent dat per zitting geen 150 maar 180 minuten (3 uur) beschikbaar komt. Dit betekent overigens NIET dat extra vragen worden toegevoegd.

De tijdstippen van afname zijn als volgt:

 

Reguliere studenten

Datum:

Onderdeel

Starttijd

Eindtijd

Maandag 11 januari 2021

Casusbestudering

11.30

13.00

Maandag 11 januari 2021

Eerste zitting

13.00

16.00

Dinsdag 12 januari 2021

Tweede zitting

13.00

16.00

 

Studenten met recht op verlenging (conform hogeschoolbeleid) hebben recht op verlenging van 30 minuten bij alle drie delen. Voor hen zijn de tijden dan ook:

 

Studenten met recht op verlenging

Datum:

Onderdeel

Starttijd

Eindtijd

Maandag 11 januari 2021

Casusbestudering

11.00

13.00

Maandag 11 januari 2021

Eerste zitting

13.00

16.30

Dinsdag 12 januari 2021

Tweede zitting

13.00

16.30