OAT examen januari 2021

Beste Studenten,

 

In het landelijk AC Scholenoverleg van 22 september jongstleden is besloten om de OAT van januari 2021 te verdelen over 2 dagen. Reden hiervoor is net als in juni 2020 de Corona -beperkingen die het onmogelijk maken om de OAT op één dag af te nemen. De definitieve tijdstippen zijn nog niet bekend, de datums wel: maandag 11 en dinsdag 12 januari 2021.

Voorts is ook besloten om de zittingsduur van beide zittingen waar de vragen worden uitgewerkt, met 30 minuten te verlengen. Dat bekent dat per zitting geen 150 maar 180 minuten (3 uur) beschikbaar komt. Dit betekent overigens NIET dat extra vragen worden toegevoegd.

In de landelijke vergadering van 10 november jongstleden is het besluit genomen om de OAT casus niet langer op de dag van de examenzittingen te laten voorbereiden maar vijf dagen voorafgaand aan het examen te verspreiden onder de studenten. Dit besluit treedt in werking vanaf de OAT van januari 2021.

De voorbereiding van de casus mag NIET inhoudelijk uitgevoerd of ondersteund worden door bij de OAT of kernvakken betrokken (vak)docenten, noch tijdens lessen noch daarbuiten. De hogeschool mag slechts ondersteuning bieden aan de studenten door hen logistiek bij te staan in het vormen van eventuele groepen of het creëren van overlegsituaties.

Studenten mogen de vooraf aan hen uitgereikte casus niet meenemen naar de beide examenzittingen. Zij krijgen in plaats daarvan de casus op papier uitgereikt (of digitaal, afhankelijk van de wijze van afname) bij aanvang van de eerste zitting. Deze uitgereikte casus wordt aan het einde van de eerste zitting ingenomen en weer verspreid bij de tweede zitting. Overleg tijdens de eerste en tweede zitting is NIET toegestaan.

De tijdstippen van afname zijn als volgt:

 

Reguliere studenten

Datum:

Onderdeel

Starttijd

Eindtijd

Woensdag 6 januari 2021

Verspreiding Casus via hogescholen en www.ac.scholenoverleg.nl 

08.00

 

Maandag 11 januari 2021

Eerste zitting

13.00

16.00

Dinsdag 12 januari 2021

Tweede zitting

13.00

16.00

 

Studenten met recht op verlenging (conform hogeschoolbeleid) hebben recht op verlenging van 30 minuten bij alle drie delen. Voor hen zijn de tijden dan ook:

Studenten met recht op verlenging

Datum:

Onderdeel

Starttijd

Eindtijd

Woensdag 6 januari 2021

Verspreiding Casus via hogescholen en www.ac.scholenoverleg.nl 

08.00

 

Maandag 11 januari 2021

Eerste zitting

13.00

16.30

Dinsdag 12 januari 2021

Tweede zitting

13.00

16.30