Casus examen Fiscaliteit en Recht

De casus voor het examen fiscaliteit & Recht van 18 juni 2021 is beschikbaar via onderstaande link..

De casus is HIER te vinden  Let op: zie ook onderstaande ocrrectie!

Heel veel succes met de voorbereidingen en het examen!

Let op: 

Op het voorblad van de casus staat een verkeerde zin. Er staat nu 2020 en 2019, maar dit moet zijn:

U mag voor de beantwoording van de vragen steeds het wetboek 2021 of 2020 gebruiken, ook als de feiten zich in een ander jaar voordoen.

 

Ook is in de casustekst een fout geslopen. Bijgaand het erratum en de aangepaste casustekst


Voorgaande Casussen / oefenmateriaal zijn HIER te vinden