Besluit Examendata juni 2020

Beste student / cursist,

Zoals eerder gemaild hebben wij als bestuur vandaag vergaderd over de situatie waar wij ons door het Corona-virus voor gesteld zien. Met het verbieden van grote bijeenkomsten en strikte RIVM-maatregelen is het voor nu al vastgesteld dat het afnemen van de OAT op 2 juni aanstaande niet haalbaar is. Wij hebben jullie eerder bericht en gevraagd te reageren op de voorgestelde alternatieve datum van dinsdag 30 juni aanstaande. Wij hebben een aantal reacties binnen gekregen, waarvoor dank. Daarnaast hebben wij ook contact gehad met een aantal hogescholen over de alternatieve datum. Gegeven de reacties en de (on)mogelijkheden op dit moment hebben wij ten aanzien van de OAT het volgende besloten:

de OAT zoals initieel gepland op 2 juni 2020 wordt definitief verplaatst naar dinsdag 30 juni 2020 aanstaande. Aansluitend zal donderdag 2 juli aanstaande de normeringsvergadering zijn. De locatie volgt later.

Om alle hogescholen voldoende tijd te geven voor de correctie en voorgeschreven interne hercorrectie zullen de scorelijsten pas uiterlijk dinsdag 15 september aangeleverd hoeven te worden.

Het zou kunnen zijn dat zich wijzigingen voordoen in de RIVM- of overheidsrichtlijnen of sprake is van praktische of logistieke problemen die uitvoering van de OAT op vrijdag 30 juni 2020 onmogelijk maakt. In dat geval gaan wij de OAT verplaatsen naar dinsdag 25 augustus aanstaande en is de  normeringsvergadering op donderdag 27 augustus. Zodra wij hier zicht op hebben zullen wij direct hierover communiceren.

 

Ten aanzien van de landelijke examens in de Post Bachelor het volgende:

ook hier hebben we een inventarisatie gedaan bij de betrokken opleidingen en gekeken of de geplande datums voor de afname van het examen haalbaar zijn. Daarin is als volgt besloten:

Het examen Fiscaliteit & Recht dat initieel is gepland op vrijdag 12 juni 2020 is logistiek en praktisch niet haalbaar. Het examen wordt dan ook verplaatst naar vrijdag 26 juni aanstaande. De aansluitende normeringsvergadering is gepland op vrijdag 3 juli 2020. Locatie in Utrecht volgt zo spoedig mogelijk.

De examendatum van het examen Audit & Assurance wijzigt niet en blijft dus vrijdag 19 juni aanstaande. De normeringsvergadering blijft ook ongewijzigd op vrijdag 26 juni aanstaande.

Ook hiervoor geldt: het zou kunnen zijn dat zich wijzigingen voordoen in de RIVM- of overheidsrichtlijnen of sprake is van praktische of logistieke problemen die uitvoering van de landelijke post bachelor examens onmogelijk maken. In dat geval gaan wij het examen Fiscaliteit & Recht verplaatsen naar vrijdag 11 september 2020, met een aansluitende normeringsvergadering op vrijdag 18 september 2020. Het examen Audit & Assurance zal in dat geval gehouden worden op vrijdag 18 september met een aansluitende normeringsvergadering op vrijdag 25 september 2020. En ook hier geldt: zodra wij hier zicht op hebben zullen wij direct hierover communiceren.

 

Schematisch weergegeven zullen de examens op de volgende datums worden afgenomen:

 

Examen:

Oorspronkelijk gepland op

Nu Gepland op

Normeringsvergadering

Mogelijke Alternatieve datum

Normeringsvergadering

OAT

Dinsdag 2 juni 2020

Dinsdag 30 juni 2020

Donderdag 2 juli 2020

Dinsdag 25 augustus 2020

Donderdag 27 augustus 2020

Fiscaliteit & Recht

Vrijdag 12 juni 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Vrijdag 3 juli 2020

Vrijdag 11 september 2020

Vrijdag 18 september 2020

Audit & Assurance

Vrijdag 19 juni 2020

Vrijdag 19 juni 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Vrijdag 18 september 2020

Vrijdag 25 september 2020

 

De aanvangstijden op de examendata wijzigen vanzelfsprekend niet, evenals de aanleverdata van de examens, deze zullen voor de OAT de donderdag voorafgaand aan het examen en voor de Post Bachelorexamens digitaal via de mail in de week voorafgaand aan het examen.