Casus examen Fiscaliteit en Recht

Bijgaand de casussen 1 en 2 zoals die gebruikt zulen worden bij het tentamen fiscaliteit en Recht van 26 juni 2020

 

Casus 1

 

Casus 2