Besluit OAT juni 2020

Beste studenten,

 

In aanvulling op het eerder gepubliceerde besluit examendata is rondom de afname van de OAT inmiddels besloten dat de OAT definitief doorgang zal vinden in juni 2020. Gezien de maatregelen rondom het COVID19 virus is langere tijd onduidelijk geweest of afname van de OAT mogelijk was. Die duidelijkheid is er inmiddels. Gebaseerd op de inventarisatie van een aantal hogescholen is inmiddels duidelijk geworden dat fysieke afname van de OAT wel mogelijk is, maar afname op één dag zal niet mogelijk zijn. De beperkingen in de openstelling van de hogescholen en de tijdsloten voor het openbaar vervoer liggen hieraan ten grondslag. Alle (on)mogelijkheden afwegend zijn wij tot de conclusie gekomen dat de afname van de OAT verdeeld zal gaan worden over twee dagen. Dit betekent dat de OAT als volgt afgenomen zal gaan worden:

 

 

Datum:

Onderdeel:

Toelichting

Maandag 29 juni 2020, 11.00 – 12.30 uur

Casusbestudering

Verlenging voor studenten met een functiebeperking conform beleid hogeschool.

Na afloop dienen de casus en eventuele aantekeningen achter te blijven in het lokaal en bewaard te worden tot de tweede zitting. Studenten mogen deze stukken na de eerste dag NIET mee naar huis nemen.

 

Maandag 29 juni 2020 12.30 – 15.00 uur

Eerste zitting

Verlenging voor studenten met een functiebeperking conform beleid hogeschool.

Dinsdag 30 juni 2020 11.00 – 13.30

Tweede zitting

Verlenging voor studenten met een functiebeperking conform beleid hogeschool.