Introomregelingen post-hbo

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding heeft in september 2014 instroomregelingen vastgesteld voor zij-instromers met een bachelordiploma in de AA-opleiding. Het betreft de volgende regelingen: