Vergaderstukken AC-S 2015-2016

Onder het tabblad voor leden (besloten deel van de website) zijn de vergaderstukken van het AC-scholenoverleg voor het studiejaar 2015-2016 toegevoegd, waaronder diverse documenten in verband met de nieuwe CEA-eindtermen 2016.