Locatie AC-S 14 november 2017

De vergadering van het AC-scholenoverleg d.d. 14 november 2017 vindt plaats aan de Daltonlaan 500 te Utrecht, in de ruimte 8.30.