CEA eindtermen 2016

Op deze pagina vind je documentatie inzake de nieuwe eindtermen.

Op 26 januari 2017 zijn in de Staatscourant enkele tekstuele wijzigingen in de eindtermen 2016 gepubliceerd, zie www.ceaweb.nl/Nieuwsarchief/Update-eindtermen-2016/. Inhoudelijk is er niets gewijzigd.

Op 15 december 2016 heeft de CEA een overgangsregeling vastgesteld voor de theoretische eindtermen, zie http://www.ceaweb.nl/Documents/Overgangsregelingen/151216%20Overgangsregeling%20CEA-eindtermen'16%20Theoretische%20opleidingen%201.0.pdf

 

Naast de theoretische opleiding dien je een praktijkopleiding te volgen, dat doe je bij een daarvoor geschikte werkgever. Voor de praktijkopleiding moet je je aanmelden bij één van de organisaties die de praktijkopleiding aanbieden. De Raad voor de praktijkopleidingen is het overkoepelende orgaan dat, gegeven de CEA-eindtermen, de inhoud van de praktijkopleidingen bepaalt. Op de website van de NBA vind je een pagina met relevante wet- en regelgeving inzake de praktijkopleiding.